Публикувана е публична покана с предмет: "Разработване на софтуер за управление на Облачна инфраструктура" - прекратена


Публикувана е публична покана с предмет: "Разработване на софтуер за управление на Облачна инфраструктура" - прекратена

Крайна дата за подаване на оферти: 21.05.2021 г.

Линк към публикуваната документация: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/a291a25c-c586-47e3-b62a-3be294a46fbd

Прикачени документи :

Публична покана - Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160.pdf

Методика за оценка - Metodika za ocenka.pdf

Изисквания оферти - Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160.pdf

Бланка за оферта - Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160.docx

Декларация ЗУСЕСИФ - Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160_2019.doc

Техническа спецификация - Technicheska specifikaciq.pdf

Проект на договор - Proekt na dogovor za software.pdf

Приложение към договор - Prilojenie kum Dogovor software.pdf