Контакти


За поддръжка за бизнес и корпоративни клиенти на интернет услуги:

email : office@host2.bg

Телефон за връзка

+359 899906985, +359 2 4009004


Продажби и информация за услуги:

email : sales@host2.bg

Телефон за връзка:

+359 899906985, +359 2 4009004

Адрес:

София, ул Пловдивско поле 11, офис 4-5