Дaтацентър


Инфраструктура на HOST2

Host2 разполага със собствена техника в 2 независими дaта центъра в България.

Това ни позволява да имаме резервираност на всички наши услуги на 100%. Всички данни на нашите клиенти се съхраняват само в тях.

Дейта центрове

Използваме Equinix (Equinix Sofia 1) и Telepoint.

И двата дaта центъра отговарят на изискванията на TIER III, и имат сертификат за PCI DSS

Това ни позволява да прилагаме висок клас "Споразумение и гаранции за доставка на услугите" (Service Level Agreement, съкратено SLA), което защитава качеството на хостинг услугите и интересите на клиентите ни. Всички услуги са обезпечени с 24/7/365 техническа поддръжка в центъра за данни.

Основните характеристики на дaта центровете които използваме:

- Техническа поддръжка на място, в дата центъра, 24 часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.
- Напълно независими (N+1) А и B UPS електрозахранващи системи.
- Напълно независими (N+1) А и B дизелови генератори.
- Резервирана система за охлаждане (N+1).
- Резервирана противопожарна система (FM200 гасителен агент) и система за откриване на течове.
- Независими и резервирани оптични трасета към допълнителни доставчици.
- Датчици за следене на температурата и влажността във всеки RACK шкаф.
- 19 инчови RACK шкафове.

Дaта центровете които изполваме имат ISO за качество (ISO 9001:2008) и защита на данните (ISO 27001) както и PCI DSS.